Aikido stijlen & soorten

Inhoudsopgave

Aikido is een moderne Japanse krijgskunst die opgesplitst is verschillende stijlen waarvan deze allemaal hun oorsprong vinden bij Morihei Ueshiba. Vooral zijn leerlingen geven op hun manier de tradities door en wijken af van het originele aikido waar zij dat nodig achten. De meeste van de volgende aikido stijlen zijn veel beoefend.

Aikibudo

Aikibudo is de oorspronkelijke stijl van het aikido opgericht door Morihei Ueshiba. Doordat deze stijl niet toegankelijk was voor het gewone volk is dit door de jaren heen gaan groeien naar een breder publiek en werd zo de gangbare vorm van aikido.

Aikikai Aikido

Aikikai aikido is de huidige benaming van het oorspronkelijke aikio dat is opgericht door Morihei Ueshiba. De aikikai is opgericht door Kisshomaru Ueshiba en beheert het Aikido Wereld Hoofdkwartier om de Aikikai Hombu te onderscheiden van de hoofdkwartieren van latere aikido organisaties. Moriteru Ueshiba is momenteel de huidige Doshu van het aikikai aikido.

Iwama Aikido

Iwama aikido is een stijl geworden doordat aikido werd onderwezen door Morihei Ueshiba in de Iwama dojo. Morihiro Saito zette de traditie van deze stijl door nadat de dojo aan hem werd overgedragen en maakt onderdeel uit van het Aikikai aikido.

Takemusu Aiki

Takemusu aiki is een stijl geworden doordat aikido werd onderwezen door Morihei Ueshiba in de Takemusu dojo. Takemusu was de oorspronkelijk naam die Morihei Ueshiba gaf aan zijn stijl maar heeft dit uiteindelijk Aikido genoemd.

Ki Aikido

Ki aikido is een verzameling aan krijgskunsten die zijn afgeleid van het aikido dat is ontstaan door Koichi Tohe. Deze krijgskunst richt zich op de balans tussen geest en lichaam en is gebaseerd op aikido technieken en yoga voor de bevordering van geweldloze conflictoplossing en zelfontplooiing.

Yuishinkai

Yuishinkai aikido is een stijl dat is opgericht in 1996 door Koretoshi Maruyama, leerling van Morihei Ueshiba en Koichi Tohe. De oorsprong ligt bij Ki Aikido maar is gaan afsplitsen.

Yoshinkan

Yoshinkan is een naoorlogse aikido stijl ontwikkeld in de Yoshinkan Dojo van Gozo Shioda. Yoshinkan is een harde stijl van aikido dankzij de trainingsmethoden van een oorlogsleven dat Shioda heeft doorstaan. Yoshinkan aikido is de op één na grootste aikido organisatie.

Yoseikan

Yoseikan aikido is een stijl opgericht door Minoru Mochizuki die oud leerling was van Morihei Ueshiba. Formeel gezien werd Yoseikan aikido georganiseerd samen met andere budo stijlen. Deze stijl wordt nog wel beoefend in dojo’s die dit samenspel van diverse budo stijlen handhaven als aikido.

Shodokan Aikido

Shodokan aikido is een aikido stijl opgericht door Kenji Tomiki. Vanwege het competitieve karakter van deze aikido stijl wordt het ook wel Aikido Kyogi genoemd.

Tendoryu Aikido

Tendoryu aikido is de stijl opgericht door Kenji Shimizu, leerling van Morihei Ueshiba. Na de dood van Morihei Ueshiba startte hij zijn eigen school onder de naam Tendoryu (School van de Weg van de Hemel).

Aikijutsu

Aikijutsu (oorspronkelijke naam is Daitō-ryū Aiki-jūjutsu) gaat vooraf aan aikido waar Morihei Ueshiba zijn aanraking met martial arts maakte waaruit hij het aikido vorm gaf. De krijgskunst is ofwel opgericht door Takeda Sōkaku of opnieuw leven ingeblazen. 

Nishio aikido

Nishio aikido is de stijl ontwikkeld door Shoji Nishio. Zijn stijl legt de basis door met dezelfde technieken gewapend als ongewapend te verdedigingen en zodanig weinig overeenkomst heeft met zijn oorsprong in Iwama aikido, is dit een stijl op zichzelf geworden.