Wat betekent Budo

Inhoudsopgave

Budo is een Japanse term dat zich kenmerkt als levenswijze waarin “Bu” staat voor krijger / oorlog en “Do” staat voor pad of weg. Samen maakt dit het filosofische begrip “de weg van de krijger”. Niet mis te verstaan gaat het hier om de filosofie van het leren van een manier van leven waarbij de kunst van de martial art(s) een gedisciplineerde geldigheid krijgt in de cultuurvorm van een leerling die daarmee de krijgskunst onderdeel leert maken van een wel gebalanceerd leven.

Bujutsu

De term Bujutsu is ook veel gebruikte term binnen het Budo waarbij het specifiek om de kunst van de techniek gaat en is daarmee meer gericht op de specifieke technische inhoud in plaats van de filosofische weg van de krijgskunst. Hier betekent dit “Bu” krijger / oorlog en “Jutsu” wetenschap / kennis wat zich vertaalt in “krijgskunst” of “de kunst van het oorlogvoeren”

Budosport

Wanneer we spreken over budosport zijn er diverse benamingen van Japanse martial arts die hiermee de kern van hun krijgskunst weergeven. Hierbij zijn de volgende budosporten bekend onder de budo filosofie.

Judo

“Ju” staat voor zacht en “Do” voor weg wat betekent “de zachte weg”. In deze budosport staat centraal een gevecht op een vriendelijke wijze dat zich kenmerkt door de afwezigheid van trappen, stoten en klemmen.

Meer over Judo

Karatedo

“Karate” staat voor “lege hand”  en “Do”voor de weg wat betekent  “de weg van de lege hand”. Karate staat bekend door het gebruiken van stoot- en traptechnieken.

Meer over Karate

Aikido

“Aiki” staat voor harmonie & energie en “Do” voor weg wat betekent “de weg van Aiki” ofwel “de weg van harmonische energie” of “de weg van het samenkomen met Ki”. Aikido kenmerkt zich door het gebruiken van de energie van de tegenstander zonder trappen en stoten.

Meer over Aikido

Jiu Jitsu

“Jiu” staat voor zacht en “Jitsu” voor kunst of techniek wat betekent “zachte techniek” of “zachte kunst” maar beter uitgelegd als “soepele techniek”. Jiu Jitsu kenmerkt zich door het gebruiken van Samoerai technieken met of zonder wapens.

Meer over Jiu Jutsu

Nin Jutsu

“Nin” staat voor onzichtbaarheid en “Jutsu” voor  kunst of techniek wat betekent  “de kunst van verbergen”. Nin Jutsu kenmerkt zich door onconventionele technieken waarbij Samourai technieken worden gebruikt, met of zonder wapens, en mentale & fysieke manipulatie.

Meer over Ninjutsu

Kendo

“Ken” staat voor zwaard en “Do” voor weg wat betekent “de weg van het zwaard”. Kendo kenmerkt zich door het gebruik van het zwaard voor een doeltreffende slag.

Iaido

“Iai” staat voor aanwezigheid & reactievermogen en “Do” voor weg wat betekent “de weg van mentale aanwezigheid en directe reactie”. Iaido kenmerkt zich door het gebruik van het zwaard in de meest vloeiende technieken.

Kyudo

“Kyu” staat voor boog en “Do” voor weg wat betekent “de weg van de boog”. Kyudo kenmerkt zich door het gebruik van pijl en boog waarbij fysieke en mentale balans leiden tot trefzekerheid.