Jiu Jitsu Technieken

Inhoudsopgave

Jiu Jitsu Worpen – Nage Waza

Bij Nage waza wordt de tegenstander uit balans gebracht en op de grond gegooid. Worpen in Jiu JItsu  worden uitgevoerd vanuit staande positie, neerwaartse positie en liggende (grond) positie.

Armworpen – Te Nage Waza

De armtechnieken Te Nage Waza behoren tot de werptechnieken en effectief uitgevoerd met behulp van de handen en armen om de tegenstander te werpen. Het wordt voltooid vanuit een staande positie en omvat het gebruik van balansverstoring van uke gevolgd door een worp.

Tai Otoshi – lichaamsworp

Kata Ashi Dori – knieduw-enkeldruk

Ryo Ashi Dori – scheppen, twee benen van voren

Ushiro Ryo Ashi Dori – scheppen, twee benen van achteren

Age Ashi Dori – een been omhoog trekken

Kiri Otoshi – achterwaartse armworp

Sukui Nage – lepel worp

Te Garuma – arm wiel

Shiho Nage – zwaardworp

Heupworpen – Goshi Waza

Heuptechnieken Goshi Waza worden vanuit staande positie uitgevoerd waarbij de tegenstander uit balans wordt gebracht door te trekken of een lichaamsbeweging te maken opgevolgd door de worp met behulp van de heup.

O Goshigrote heupworp

Kubi Nagenek heupworp

Harai Goshizwiepende heupworp

Beenworpen – Ashi Waza

Beentechnieken Ashi Waza behoren tot de werptechnieken met verschillende soorten beenworp technieken waaronder vegen, oogsten en haken. De Ashi Waza worden vanuit staande positie gevoerd.

O Soto Garigrote buitenwaartse beenveeg

O Uchi Garigrote binnenwaartse beenveeg

Ko Soto Gakekleine buitenwaartse beenhaak

Ko Uchi Garikleine binnenwaartse beenveeg

De Ashi Baraivoetveeg

Hiza Garumakniewiel

Schouderworpen – Kata waza

Schouder technieken Kata Waza worden gebruikt om de tegenstander te werpen met gebruik van de schouder waarbij uke uit balans wordt gebracht om vervolgens over de schouder te worden geworpen.

Ippon Seoi Nage – schouderworp

Seoi Otoshigeknielde schouderworp

Kata Garumaschouderwiel

Offerworpen – Sutemi waza

Opoffer technieken Sutemi Waza worden gebruikt om de tegenstander te werpen waarbij tori zichzelf laat vallen, of in een neerwaartse beweging, om de tegenstander te werpen. Deze technieken zijn onderverdeeld in zijwaartse worpen en achterwaartse worpen.

Tomoe Nagecirkelworp

Yoko Tomoe Nage – zijwaartse buikworp

Yoko Garumazijwaartse wielworp

Sumi Gaeshihoekworp

Yoko Wakarezijdelings werpen

Tani Otoshiachterwaartse offerworp

Maki Komi (maki tomoe) – inschroevende offerworp

Taware Gaeshi – rijstbaalworp

Tobi Kani Basami – gesprongen schaar

Schaar Technieken – Kani Waza

De schaar technieken omvat een beentechniek vanuit een liggende positie waarbij tori de tegenstander met beide benen omstrengeld en werpt. Er is hier dus geen sprake van een verwurging of klem als doel maar is bedoeld om de tegenstander te werpen.

Kani Basamigrondschaar

Kani Garamivoorwaartse grondschaar

Kani Ashi Hishigiknietrap enkelruk

Jiu Jitsu Klemmen – Kansetu Waza

Kansetsu Waza omvat technieken die op de gewrichten van de tegenstander worden uitgevoerd. Dit is gericht op de gewrichten van de pols, elleboog, schouder, heup, knie, enkel, nek en vingers. Hierbij worden de gewrichten geklemd om vervolgens gebruikt te worden om de tegenstander uit te schakelen.

Polsklemmen – Kote kansetsu waza

Polsklemmen worden uitgevoerd door de pols van de tegenstander te verdraaien waardoor deze immobiel wordt en niet meer kan bewegen waarmee tori controle krijgt over de tegenstander.

Kote Gaeshibuitenwaartse polsklem

Kote Mawashi – binnenwaartse polsklem

Kote Hineriopsturende polsklem

Kani Kuzure Kote Gaeshi – polsbuigklem (bokkepoot)

Elleboogklemmen – Ude hisigi kansetsu waza

De techniek van elleboogklemmen zorgd ervoor dat de elleboog van de tegenstander wordt overstrekt met behulp van het hefboomprincipe door de arm te buigen naar gestrekte positie.

Ude Osaearmklem met de hand

Kanuki Gatamearmklem met de onderarm

Kubi Gatamearmklem via de nek/schouder

Waki Gatame – armklem via de oksel

Hara Gatame – armklem via de buik

Hiji Gatame – armklem via het been

Juji Gatame – armklem gekruist op de grond

Schouderklemmen – Ude garami waza

Ude Garami Waza omvat klemtechnieken waarbij de schouder van de tegenstander immobiel raakt, of in een zodanig positie wordt gedraaid dat tori volledige controle heeft over het lichaam van de tegenstander.

Ude Garamineerwaarts geduwde schouder torsie

Ushiro Ude Garami – achterwaarts uitgevoerde neerwaarts geduwde schouder torsie

Age Ude Garamiopwaarts geduwde schouder torsie

Ashi Ude Garamischouder torsie met het been

Juji Ude Garamiopwaartse schouder torsie gekruist

Beenklemmen – Ashi kansetsu waza

Beenklemmen omvat technieken die de knie of enkel van de tegenstander blokkeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het overstrekken van de knie of enkel van uke, en drukpunten op het onderbeen.

Hiza Hishigigestrekte beenklem

Hiza Garamigebogen knieklem

Ashi Kujukivoetdraaiklem

Ashi Hishigivoetstrekklem

Ashi Garami – kuitklem (in feite drukpunt)

Nekklemmen – Kubi kansetsu waza

Nekklemmen worden gebruikt om de tegenstander uit te schakelen van mobiliteit door de nek te klemmen met gebruik van de armen of benen door tori.Hierbij wordt de nek ofwel gebogen of verdraait.

Atama Agohaarkin draai

Kanuki Kubi Kujukinekbuig-strekklem

Te Kubi Hishiginekbuigklem met de hand

Ashi Kubi Hishiginekbuigklem met de voet

Jiu Jitsu Verwurgingen – Shime Waza

Verwurgingen Shime Waza wordt gebruikt om de tegenstander uit te schakelen door het blokkeren van de doorvoer van zuurstof en bloedsomloop in het lichaam. Hierbij wordt er gesproken van verwurging van de nek en de torso.

Nekverwurgingen – Kubi Jime Waza

Nek verwurgingen (omstrengelingen) worden heel direct toegepast met de handen, armen, kledingstuk en benen. Dit gebeurt zonder hulpmiddelen of klem- en verdraaiing technieken. Deze wijze van nek verwurging gebeurt met behulp van de revers van het Jiu jitsu pak van de tegenstander. Hierbij worden de revers strak om de nek getrokken of geduwd om de nek te verwurgen. De nek verwurging met het been is een grondtechniek waarmee tori vanuit een liggende positie met het been de nek van de tegenstander verwurgd.

Met onderarm

Mae Hadaka Jimenaakte onderarm verwurging van voren

Hadaka Jimenaakte verwurging van achter

Ebi Hadaka Jimegeschaarde onderarm verwurging van opzij

Met kleding

Okuri Eri Jimeglijdende kraag verwurging

Kata Ha Jimeinsteek verwurging

Tsukomi Jimeduwende kaak verwurging

Kata Te Jimeeenhand kraag verwurging

Met been

Kubi Ashi Basaminekschaar met de benen

Sankaku Jimedriehoeksverwurging met de benen

Lichaamverwurging – Do Jime Waza

Het verwurgen van het lichaam wordt uitgevoerd op de torso van de tegenstander door met de benen om het lichaam heen te slaan en deze strak aan te trekken zodat er zware compressie op de torso van de tegenstander ontstaat.

Mae Do Jimenierschaar van voren

Do Jimenierschaar van achter

Jiu Jitsu Trappen & Stoten – Atemi Waza

In Jiu Jitsu wordt gebruik gemaakt van Atemi Waza maar niet uitvoerig zoals dat bij Karate wordt gedaan. Bij jiu Jitsu wordt gebruik gemaakt van stoot- en traptechnieken met als doel om krachtige bewegingen te maken naar de zwakke plekken op het lichaam van de tegenstander.

Stoten – Tsuki Waza

Tsuki Waza zijn slag- en stoottechnieken die vooral met de hand worden gemaakt. Hierbij zijn stoottechnieken altijd direct rechtuit gericht op de tegenstander en slagtechnieken volgen een cirkelende beweging.

Gyaku tsukitegengestelde vuiststoot

Kage tsukistoot met gehoekte vuist

Tetsui tsukislag met onderkant vuist

Uraken tsukizijwaartse slag met rug hand

Nukite wazastoot met vingertoppen

Haito uchislag met open hand duimzijde

Shuto uchislag met open hand pinkzijde

Teisho tsukislag met rug van de hand

Trappen – Geri Waza

Traptechnieken bij Jiu Jitsu betreffen directe trappen voor een effectieve uitschakeling van de tegenstander. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende delen van de voet en het been en kennen diverse uitgangen in alle richtingen. Traptechnieken kunnen zowel cirkelend als rechtlijnig zijn maar in de basis bij Jiu Jitsu worden de volgende traptechnieken gebruikt.

Mae gerivoorwaartse trap

Kakato gerihiel trap

Kin gerivoorwaartse trap met wreef

Hiza geritrap tegen knie

Jiu Jitsu Afweertechnieken – Uke Waza

Afweertechnieken bij Jiu Jitsu worden gebruikt een aanval van de tegenstander af te slaan door de aanval te blokkeren of af te weren met gebruik van de handen, armen en benen en de situatie hiermee gunstig te beïnvloeden voor een vervolg techniek om de tegenstander uit te schakelen of onder controle te krijgen.

Jodan uke – opwaartse blok

Chudan uke – middel blok

Gedan uke – neerwaartse blok

Yoko uke – zijwaartse blok

Soto uke – blok van binnen naar buiten

Uchi uke – blok van buiten naar binnen

Shuto uke – blok met zijkant hand

Teisho uke – handpalm blok

Ura uke – bovenkant rug hand blok

Tsuki uke – vuist stotende blok

Haishu Uke – open hand blok met rug van de hand

Morote uke – dubbel hand blok

Juji uke – gekruist blok

Kakiwake uke – dubbel opengaande blok

Gaiwan uke – blok met buitenkant arm

Sune uke – scheenbeen blok

Hiza uke – knie blok

Hiji uke – elleboog blok

Kuri uke – draaiende elleboog blok

Ko uke – pols blok

Hiki uke – grijpend blok

Kake uke – hakende blok

Sukui uke – opvangende blok

Otoshi uke – vallend blok

Osea uka – vallende duwende blok

Jiu Jitsu Bevrijdingen – Hodoki Waza

Hodoki Waza zijn technieken voor het bevrijden vanuit een situatie zoals grepen, klemmen en verwurgingen. Hieronder worden ontsnappingstechnieken toegepast die gebruik maken van technieken met hefboomwerking, rotatie, Atemi en Tsubo (drukpunten).

Uchi mawashi – dori enkele hand ontsnapping

Shita mawashi – dori dubbele hand ontsnapping