Jiu Jitsu Wedstrijd & Regels

Inhoudsopgave

In het Jiu Jitsu worden wedstrijden gehouden volgens het JJIF Fighting System en het JJIF Duo System.

JJIF Fighting System

Hierbij kent een wedstrijd 3 fasen waarin jiu jitsuka’s hun kunde demonstreren in een 1 op 1 gevecht. Deze 3 onderdelen bestaan uit:

Fase 1: Staande technieken demonstreren met slagen, stoten en trappen gericht op het hoofd, borst, buik, nek en flanken.

Fase 2: Staande technieken demonstreren met worpen, klemmen, maai bewegingen en verwurgingen.

Fase 3: Grondtechnieken demonstreren met klemmen, houdgrepen en verwurgingen.

Punten score in Jiu Jitsu wedstrijden

In elke fase van de wedstrijd kunnen punten worden gescoord mits de technieken vloeiend worden uitgevoerd in goede balans met gecontroleerde combinaties. Deze punten moeten door de meerderheid van de scheidsrechters worden toegekend.

Ippon (2 punten)

Hier wordt ippon gegeven bij het succesvol afronden van een techniek:

 • Fase 1: een niet geblokte stoot of trap op de toegestane plekken
 • Fase 2: verwurging of klem waarbij de tegenstander niet kan ontsnappen, met of zonder afkloppen
 • Fase 2: een perfect uitgevoerde worp of maai techniek
 • Fase 3: een perfect uitgevoerde controletechniek, klem of verwurging, met of zonder afkloppen
 • Fase 3: een effectieve controletechniek voor 15 seconden aangegeven als “osae-komi”

Waza Ari (1 punt)

Hier wordt waza ari gegeven bij het deels succesvol afronden van een techniek:

 • Fase 1: een gedeeltelijke geblokte succesvolle stoot of trap
 • Fase 2: een niet perfecte maar succesvolle worp of maai techniek
 • Fase 3: een effectieve controletechniek voor 10 seconden aangegeven als “osae-komi”

Penalties & straffen

Tijdens de wedstrijd kunnen er ook straffen en penalties worden gegeven.

Shido

Deze straf wordt gegeven door de meerderheid van de scheidsrechters voor licht verboden handelingen waarbij de tegenstander 1 punt krijgt toegekend. Deze kleine overtredingen bestaan uit:

 • passiviteit of uitstelgedrag
 • opzettelijk buiten de wedstrijdmat komen
 • opzettelijk de tegenstander buiten de gevechtsmat duwen
 • technieken uitvoeren die niet bij de bestemde fase behoren
 • doorgaan nadat “matte” is geroepen door de wedstrijdleiding
 • het maken van stoten en slagen naar verboden lichaamsdelen
 • het maken van stoten en slagen als de tegenstander op de grond ligt
 • verwurgingen maken met de handen
 • als deelnemer een aanval inzet zonder techniek en daarmee zichzelf in gevaar brengt
 • het niet tijdig of onvoorbereid verschijnen op de wedstrijdmat

Chui

Deze straf wordt gegeven voor verboden of schadelijke handelingen waarbij de tegenstander 2 punten krijgt toegekend. Deze overtredingen bestaan uit:

 • technieken waarbij de tegenstander opzettelijk hard wordt geraakt
 • het werpen van de tegenstander buiten de wedstrijdmat
 • het maken van ongecontroleerde technieken en hierop doorgaan
 • het maken van rechtstreekse trappen of stoten naar het hoofd
 • het negeren van aanwijzingen van de scheidsrechters
 • het maken van ongewenst of obsceen gedrag naar de tegenstander, scheidsrechters of wedstrijdleiding

Hansoku Make

Deze straf wordt toegekend waarbij de wedstrijd direct wordt beslist in het voordeel van de tegenstander die daarmee 14 punten krijgt. Dit gebeurt wanneer:

 • een deelnemer een tweede “chui” verboden overtreding maakt
 • handelingen waarbij de tegenstander verwond kan raken
 • als de tegenstander wordt geworpen met een klem of verwurging
 • het maken van een klem op de nek of ruggengraat

Verder geldt dat een deelnemer bij een tweede hansoku make uit het toernooi wordt gezet. Mochten beide deelnemers hansoku make krijgen dan wordt de wedstrijd opnieuw gestart.

Het winnen van een wedstrijd

Een wedstrijd wordt aan het einde bepaald op basis van een puntentelling mits de wedstrijd niet tussentijds is beëindigd op basis van hansoku make. Hierbij worden de volgende regels gebruikt in deze volgorde:

 1. winst bij het behalen van de meeste punten 
 2. bij een gelijk aantal punten is winst voor degene met ippon punten in elke fase
 3. bij een gelijk aantal punten en geen ippon in elke fase is winst voor degene met de meeste ippon punten
 4. bij een gelijk aantal punten en geen ippon in elke fase en gelijke ippon punten wordt een extra ronde van 2 minuten gestreden

Gewichtsklassen in een Jiu Jitsu wedstrijd

Net als bij andere martial arts wedstrijden wordt ook bij het Jiu Jitsu onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Binnen deze scheiding wordt de selectie van tegenstanders wel op basis van gelijkheid bepaald op basis van leeftijd en gewichtsklassen.

Mannen
21+-21 jaar-18 jaar-15 jaar-12 jaar-10 jaar
3 min.3 min.3 min.2 min.2 min.2 min.
-56 kg-56 kg-46 kg-34 kg-24 kg-21 kg
-62 kg-62 kg-50 kg-38 kg-27 kg-24 kg
-69 kg-69 kg-55 kg-41 kg-30 kg-27 kg
-77 kg-77 kg-60 kg-45 kg-34 kg-30 kg
-85 kg-85 kg-66 kg-50 kg-38 kg-34 kg
-94 kg-94 kg-73 kg-55 kg-42 kg-38 kg
94+ kg94+ kg-81 kg-60 kg-46 kg-42 kg
81+ kg-66 kg-50 kg42+ kg
66+ kg50+ kg
Vrouwen
21+-21 jaar-18 jaar-15 jaar-12 jaar-10 jaar
3 min.3 min.3 min.2 min.2 min.2 min.
-49 kg-49 kg-40 kg-32 kg-22 kg-20 kg
-55 kg-55 kg-44 kg-36 kg-25 kg-22 kg
-62 kg-62 kg-48 kg-40 kg-28 kg-25 kg
-70 kg-70 kg-52 kg-44 kg-32 kg-28 kg
70+ kg70+ kg-57 kg-48 kg-36 kg-32 kg
-63 kg-52 kg-40 kg-36 kg
-70 kg-57 kg-44 kg-40 kg
70+ kg-63 kg-48 kg40+ kg
63+ kg48+ kg

JJIF Duo System

In het JJIF Duo System nemen twee duo’s het tegen elkaar op waarbij tegenstanders 1 op 1 tegen elkaar strijden op de vooraf aangegeven technieken door de scheidsrechter. Het gaat hierbij dus niet om de tegenstander uit te schakelen maar om de technische kwaliteiten van elke deelnemer.

De aanvallen zijn verdeeld in drie groepen en per groep worden de technieken bepaald en in willekeurige volgorde uitgevoerd:

Fase 1: contact aanvallen met worpen, klemmen en verwurgingen

Fase 2: stoten, slagen, trappen

Fase 3: gewapende aanval

Voor de uitvoering gelden de volgende regels:

 • De scheidsrechter bepaald van te voren drie aanvalstechnieken in elke fase
 • Een aanval mag links of rechts uitgevoerd
 • Een aanval moet beginnen met “atemi” duwen of trekken
 • De verdediging heeft een vrije keuze in verdedigende techniek

Punten score JJIF Duo System

Na elke fase beoordeeld de 5 koppige jury beide deelnemers op hun uitvoering. Hierbij krijgt elke deelnemer een score van elk jurylid. Zij beoordelen met de volgende criteria:

 1. Aanvallen moeten krachtig worden uitgevoerd, realistisch, gecontroleerd en effectief met de juiste houding
 2. Atemi’s moeten krachtig en gecontroleerd worden uitgevoerd
 3. Worpen en maaitechnieken moeten gecontroleerd en effectief worden uitgevoerd met behoud van balans
 4. Klemmen en verwurgingen moeten correct worden uitgevoerd en zichtbaar zijn voor de jury
 5. Alle aanvalstechnieken en verdedigingstechnieken moeten op een correcte en realistische wijze worden uitgevoerd

Anders dan bij het JJIF Fighting System zijn er geen beperkingen bij het vormen van deelnemers als het gaat om leeftijd en gewichtsklasse. De enige klassering is de indeling van mannen, vrouwen of mixed.

Wedstrijdkleding Jiu Jitsu

Tijdens een Jiu Jitsu wedstrijd moeten de deelnemers voldoen aan kledingvoorschriften. Hierbij worden de volgende regels gesteld:

 • deelnemers moeten hand-, voet- en scheenbeschermers dragen (deze worden onder de Jiu Jitsu gi gedragen)
 • de wedstrijd gi moet wit zijn
 • de kleding moet in goede staat zijn en niet vuil of enige vorm van schade tonen
 • tijdens de wedstrijd wordt herkenbaar onderscheid gemaakt waarbij één deelnemer een rode band en de ander een blauwe band draagt
 • het dragen van een gebitsbescherming en kruisbescherming wordt aangeraden maar is niet verplicht
 • vrouwen moeten een wit t-hirt onder de gi dragen en mannen niet
 • lang haar moet opgeknoopt worden en nagels moeten kort zijn