Judo Regels & Wedstrijd Punten

Inhoudsopgave

Voordat je aan judo gaat beginnen zijn hier enkele van de basisregels zodat je het deelnemen aan een judowedstrijd begrijpt. Na het lezen hiervan zul je in staat zijn om judo regels te begrijpen, en zelfs om je in te leven in de sport.

De regels met betrekking tot de veiligheid in judo zijn als volgt:

 • het opzettelijk blesseren van de tegenstander is verboden
 • de tegenstander mag niet geslagen of geschopt worden
 • je mag het gezicht van de tegenstander niet aanraken
 • het aanvallen van gewrichten, behalve de ellebogen, is niet toegestaan
 • stoten met het hoofd wordt niet getolereerd
 • technieken zoals Kawazu en Kami Basami zijn niet toegestaan
 • je mag geen harde voorwerpen dragen tijdens een judowedstrijd

Etiquette in het Judo

Net zoals de vele martials arts in Japan staat ook het judo voor het hebben van wederzijds respect voor elkaar. De sport dient daarom uitgedragen te worden met de volgende etiquette:

 1. Voordat de Judoka de wedstrijdmat (en elke andere judomat) betreed moet er een buigende groet gemaakt worden. Voordat de judo wedstrijd begint moeten de Judoka’s elkaar groeten met een buiging. 
 2. Als een Judoka onacceptabele lichaamstaal of verbaal gedrag vertoond, dan wordt de Judoka uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en het toernooi.
 3. Uitstelgedrag is niet toegestaan tijdens de wedstrijd, een verdedigende houding aannemen wordt dan ook gezien als uitstelgedrag. Als de jury verzoekt om zich aan te passen hierin en de Judoka weigert verbetering te tonen dan wordt de Judoka uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en het toernooi.

Punten score in Judo

Er zijn drie soorten scores die een Judoka kan behalen in een judo wedstrijd: 

Ippon (10 punten)

Ippon is de beste score omdat het resulteert in een directe overwinning en kan worden bereikt door: 

 • het werpen van de tegenstander zodat die met de rug op de grond beland
 • de Judoka houdt de tegenstander in een houdgreep voor minstens 25 seconden
 • de tegenstander klopt af en geeft op

Waza-ari (7 punten)

De eerstvolgende beste score is een waza-ari, wat een halve punt is en met twee waza-ari in een gevecht hetzelfde scoort als ippon. Waza-ari wordt toegekend voor: 

 • mindere worpen dan bij ippon (er mist ten minste 1 criteria voor ippon)
 • het voor een kortere tijd immobiliseren van de tegenstander met minimaal 20 seconden

Yuko en Koka (3 & 5 punten)

De laagste scores die behaald kunnen worden zijn yuko en koka. Deze scores worden toegekend voor: 

 • kortere tijd immobiliseren van de tegenstander (yuko minimaal 15 seconden & koka minimaal 10 seconden)
 • minder effectieve judo worpen waarbij ten minste 2-3 criteria voor ippon ontbreken (yuko)

Punten voor yuko en koke worden niet omgezet naar waza-ari of ippon maar ze kunnen wel meetellen wanneer tijdens de hele wedstrijd geen ippon wordt gescoord, dan geldt de uiteindelijke puntentelling.

Puntentelling

Uiteindelijk wint degene die scoort met ippon maar als er geen ippon wordt gescoord, dus ook niet met 2 waza-ari, dan komt er een puntentelling van alle scores. Eindigt dit op een gelijkspel dan beslist de scheidsrechter in overleg met de jury wie de winnaar is.

Penalties & straffen in Judo

Tijdens een judowedstrijd kunnen strafpunten worden gegeven voor verschillende overtredingen:

Shido

Voor kleine overtredingen, en het blijven vertonen van uitstelgedrag wordt shido gegeven. Na twee waarschuwingen wordt één shido toegekend. Het aantal shido’s bepaalt de winnaar voor het geval de wedstrijd eindigt in gelijkspel.

Hansoku

Voor grote overtredingen wordt hansoku gegeven waarbij kans is op diskwalificatie van de wedstrijd en het toernooi. Hansoku wordt gegeven voor:

 • opzettelijk buiten de grenzen van mat gaan of de tegenstander buiten de grenzen van de mat duwen
 • structureel uitstelgedrag blijven vertonen met een verdedigende houding
 • acties uitvoeren met de intentie om de tegenstander te blesseren
 • opzettelijk naar de grond vallen
 • 4 shido’s maken Hansoku

Straffen

De straffen die worden geven kunnen streng zijn en variëren in volgorde van lichte straf tot zware straffen:

 • Shido – resulteert in de toekenning van koka aan de tegenstander.
 • Chui – resulteert in de toekenning van yuko aan de tegenstander.
 • Keikoku – resulteert in de toekenning van waza-ari aan de tegenstander.
 • Hansokumake – resulteert in de toekenning van ippon aan de tegenstander.

Een herhaling van een overtreding leidt tot de volgende hogere straf, waarbij de eerdere lichtere straf wordt geannuleerd. Vier waarschuwingen leiden effectief tot diskwalificatie van de judowedstrijd.

Het winnen van de wedstrijd

Een wedstrijd wordt direct gewonnen door ofwel ippon te bereiken, twee scores van waza-ari (en dus ippon) te behalen of door meer punten te hebben verzameld dan de tegenstander aan het einde van een wedstrijd. Als de scores aan het einde van een wedstrijd leiden tot gelijkspel, volgt er een periode van de Gouden Score. 

In deze extra tijd wint de eerste score die valt. Als de scores op het einde van deze extra tijd nog steeds gelijk zijn wordt het resultaat bepaald door Hantei, hierbij komt er een meerderheidsbeslissing van de scheidsrechter en de jury.

Gewichtsklassen in een judo wedstrijd

In het judo wordt er tijdens wedstrijden onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Maar wat nog veel belangrijker is dat tegenstanders ook van gelijke hoogte moeten zijn op diverse manieren om de eerlijkheid van een wedstrijd te bepalen. De gelijkheid wordt geclassificeerd op basis van:

 • geslacht (mannen vechten niet tegen vrouwen)
 • leeftijd (senioren vechten niet tegen junioren)
 • gewicht (een zwaargewicht vecht niet tegen een lichtgewicht)

Naast deze scheiding is er ook bepaald hoe lang een wedstrijd mag duren. Ook dit is gebaseerd op geslacht en leeftijd. Het hieronder staande overzicht toont alle classificaties aan.

Mannen
21+-21 jaar-18 jaar-15 jaar-12 jaar-10 jaar-8 jaar
5 min.4 min.4 min.3 min.2 min.2 min.2 min.
-18 kg
-21 kg-21 kg
-24 kg-24 kg-24 kg
-27 kg-27 kg-27 kg
-30 kg-30 kg-30 kg
-34 kg-34 kg-34 kg-34 kg
-38 kg-38 kg-38 kg-38 kg
-42 kg-42 kg-42 kg
-46 kg-46 kg-46 kg
-50 kg-50 kg-50 kg
-55 kg-55 kg-55 kg50+ kg
-60 kg-60 kg-60 kg-60 kg
-66 kg-66 kg-66 kg-66 kg
-73 kg-73 kg-73 kg66+ kg
-81 kg-81 kg-81 kg
-90 kg-90 kg-90 kg
-100 kg-100 kg90+ kg
100+ kg100+ kg
Vrouwen
21+-21 jaar-18 jaar-15 jaar-12 jaar-10 jaar-8 jaar
5 min.4 min.4 min.3 min.2 min.2 min.2 min.
-18 kg
-20 kg-20 kg
-22 kg-22 kg-22 kg
-25 kg-25 kg-25 kg
-28 kg-28 kg-28 kg
-32 kg-32 kg-32 kg-32 kg
-36 kg-36 kg-36 kg-36 kg
-40 kg-40 kg-40 kg-40 kg
-44 kg-44 kg-44 kg
-48 kg-48 kg-48 kg-48 kg-48 kg
-52 kg-52 kg-52 kg-52 kg48+ kg
-57 kg-57 kg-57 kg-57 kg
-63 kg-63 kg-63 kg-63 kg
-70 kg-70 kg-70 kg63+ kg
-78 kg-78 kg70+ kg
78+ kg78+ kg