Karate Kata

Inhoudsopgave

Kata is de beschrijving van patronen en bewegingen die worden beoefend en uitgevoerd in een specifieke reeks met als doel om de perfecte vorm aan te houden. De bewegingspatronen geven een weergave van de vloeiende bewegingen die overgaan van de ene houding naar de andere. Hiermee leren studenten de juiste vorm en positie.

Shotokan Kata

Kyokushin Kata

Karate Kata leren

Kata wordt in fasen geleerd aan studenten om de kata langzaamaan te leren en worden steeds herhaald. Dit is ook terug te zien in examens waarbij karateka bij meerdere examens steeds dezelfde Kata moet demonstreren. Op die manier wordt kennis en ervaring opgedaan om de kata vorm steeds beter en feilloos uit te voeren.

De Kata is ingesteld om de vormen van zelfverdediging vast te leggen en te bewaren als grondslag voor wat er geleerd moet worden. In het oude China werd het beoefenen van de krijgskunst steeds moeilijker omdat het aantal aanvals- en verdedigingsoefeningen begon te groeien waardoor het moeilijk werd alles te onthouden. Met Kata is de basis van elke aanval en verdediging in vaste vormen geplaatst om te studeren.

Karate Kata uitvoeren

Kata’s worden solo of als team uitgevoerd die de vorm zo feilloos en synchroon moeten demonstreren. Hier bestaat dit vooral uit het demonstreren van bewegingen maar sommige kata’s worden ook met wapens uitgevoerd, dan spreekt men van Bunkai.

Een kata kan op diverse manieren worden uitgevoerd: 

de trainer telt in het Japans en men moet de stappen van de kata op het ritme van het tellen doen. Hierbij hoort de karateka vaak ook aan de toonhoogte van het tellen of de techniek met kracht  gedaan moet worden

een andere manier is het zelfstandig doorlopen van de kata, wat de meeste gebruikelijke manier is. Hierbij roept de trainer “hashime” en de karateka moet de kata dan zelfstandig en met de juiste snelheid en kracht uitvoeren.

Kata maakt vaak ook onderdeel uit van een examen en worden, naarmate de karateka gevorderd is, steeds kritischer beoordeeld en krijgt ook meer kata’s te demonstreren.

Kata Karate wedstrijden

Karate wedstrijden zijn er ook voor Kata. Hierbij moet de karateka of groep karateka kata’s demonstreren. Hierbij zijn er twee wedstrijdsystemen voor solo demonstraties.

  1. twee karateka demonstreren tegelijkertijd de aangegeven kata waarbij degene die de beste en meest feilloze vorm toont wint
  2. karateka demonstreren om de beurt hun kata en worden met punten beoordeeld waarbij degene met de meeste punten wint. Deze laatste manier wordt ook gebruikt voor kata teams.