Wat betekent Budo

Budo is een Japanse term dat zich kenmerkt als levenswijze waarin “Bu” staat voor krijger / oorlog en “Do” staat voor pad of weg. Samen maakt dit het filosofische begrip “de weg van de krijger”.